Japanese Bento Box

JB1.Sushi Box

$10.95
JB2.Sashimi Box

$12.95
JB3.Chicken Teriyaki Box

$10.95
JB4.Salmon Teriyaki Box

$13.95
JB5.Beef Teriyaki Box

$12.95
JB6.Shrimp Tempura Box

$12.95
JB7.Shrimp Teriyaki Box

$12.95
JB8.Eel Teriyaki Box

$12.95

Back to Top